لیست قیمت روز محصولات ایران خودرو

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
پژو 207 سقف فلز فول - سفید 1402 703,000,000 تومان ۲۴ اسفند ساعت ۱۲:۵۷ 216 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 سقف فلز فول - مشکی 1402 718,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۲۹ 216 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما سفید 1402 815,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۹ 236 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما مشکی 1402 828,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۵:۴۲ 236 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما خاکستری 1401 661,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۹ 236 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید سفید 1402 585,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۶ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید مشکی 1402 588,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۲۲ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید خاکستری 1402 586,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۵:۵۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی با مانیتور سفید 1401 599,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۳:۵۳ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی سفید با رینگ بدون مانیتور 1402 609,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۹ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 سفید 1401 685,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۰۹:۳۴ 177 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 مشکی 1401 628,000,000 تومان ۱۹ اسفند ساعت ۱۹:۳۳ 177 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 خاکستری 1401 585,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۰۹:۵۸ 177 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس سفید 1401 739,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۱:۲۷ 228 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس مشکی 1401 728,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۴۲ 228 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده سفید 1401 735,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۵ 361 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده مشکی 1401 741,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۰۹ 361 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک سفید 1401 885,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۴۶ 399 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک مشکی 1401 899,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۳۶ 399 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک خاکستری 1401 847,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۰۹:۵۶ 399 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس سفید 1401 1,710,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس مشکی 1401 1,705,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۱:۰۸ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس سفید 1401 1,325,000,000 تومان ۲۱ اسفند ساعت ۱۲:۵۰ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس مشکی 1401 1,490,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۱۶ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده سفید 1402 735,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۳ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده مشکی 1401 738,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۹ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای خاکستری 1402 706,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۱:۵۵ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای تیتانیوم 1402 752,000,000 تومان ۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۳۶ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک سفید 1402 945,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۲۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک مشکی 1402 944,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۵۶ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک خاکستری 1401 899,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۲۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC سفید قرمز 1402 786,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۱:۵۹ 319 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC مشکی قرمز 1402 886,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۴ 319 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور 1401 628,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۹ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید بدون مانیتور با رینگ 1401 538,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۲:۰۴ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز سفید 1401 628,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۱:۴۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز مشکی 1401 621,000,000 تومان ۱۴ اسفند ساعت ۱۰:۲۹ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز خاکستری 1401 611,000,000 تومان ۱۳ اسفند ساعت ۱۵:۱۷ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس پانوراما سفید 1402 574,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۰۹:۴۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس سفید 1402 594,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۵ 215 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس خاکستری 1401 474,000,000 تومان ۲۴ بهمن ساعت ۱۵:۱۷ 215 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206تیپ 3 سفید - سقف شیشه 1402 603,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۵۸ 182 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 3 مشکی - سقف شیشه 1401 599,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۶ 182 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 سفید 1401 566,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۴ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 مشکی 1401 475,000,000 تومان ۲۰ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 خاکستری 1401 560,000,000 تومان ۱۳ اسفند ساعت ۱۵:۲۰ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 مشکی دوگانه 1401 373,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۴ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 خاکستری دوگانه 1402 385,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۳۳ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایپا

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
شاهین سفید 1401 659,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۴۲ 344 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید مشکی 1401 385,000,000 تومان ۲۸ اسفند ساعت ۱۰:۳۳ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر مشکی قرمز 1401 367,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۳۲ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید قرمز 1401 360,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۵۵ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک آر نقره ای مشکی 1401 370,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۳۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی سفید 1401 365,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۳۷ 168 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی نقره ای 1401 327,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۰:۱۱ 168 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک اتوماتیک سفید 1401 436,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۰:۳۰ 286 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس سفید 1401 372,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۵:۴۹ 175 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تیبا دو سفید 1401 354,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۲:۳۱ 127 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تیبا یک سفید (صندوقدار) 1401 348,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۱ 120 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پراید وانت 151 سفید 1401 275,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۳۳ 199 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایر خودروها

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
فیدلیتی پنج نفره سفید 1401 1,850,000,000 تومان ۲۱ اسفند ساعت ۱۴:۰۴ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 5 نفره مشکی 1401 2,010,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۵:۴۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره سفید 1401 2,080,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۲ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره مشکی 1401 2,180,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۲:۱۳ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مارون 1401 2,320,000,000 تومان ۲۷ اسفند ساعت ۱۵:۴۴ 935 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مشکی 1401 1,882,000,000 تومان ۲۳ بهمن ساعت ۱۲:۴۲ 935 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مارون 1401 2,540,000,000 تومان ۱۰ اسفند ساعت ۱۳:۲۵ 935 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مشکی 1401 2,040,000,000 تومان ۲۶ بهمن ساعت ۱۲:۱۵ 935 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما سفید 1402 2,190,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۲:۰۸ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما مشکی 1402 2,480,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۱۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما خاکستری 1401 2,088,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما کله غازی 1402 2,270,000,000 تومان ۲۵ اسفند ساعت ۱۰:۱۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم سفید 1401 1,460,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۲:۱۰ 733 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم مشکی 1401 1,490,000,000 تومان ۲۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ 733 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کاپرا دو سفید 1401 950,000,000 تومان ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ 0 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کارا دوکابین 1401 484,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۰:۲۶ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا تک کابین 1401 455,000,000 تومان ۲۲ اسفند ساعت ۱۰:۲۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید