لیست قیمت روز محصولات ایران خودرو

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
پژو 207 سقف فلز فول - سفید 1402 803,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۰ 266 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 سقف فلز فول - مشکی 1402 800,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۴ 266 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک سفید 1402 591,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۳۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک مشکی 1402 586,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۴:۰۳ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما سفید 1402 828,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۴ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما مشکی 1402 825,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۱ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما خاکستری 1402 830,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۳ 288 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید سفید 1402 645,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۸ 204 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید مشکی 1402 508,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۱:۴۱ 204 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید خاکستری 1402 658,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۷ 204 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی با مانیتور سفید 1402 775,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۳ 259 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی سفید با رینگ بدون مانیتور 1402 525,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰ 229 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 سفید 1402 895,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۵ 213 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 مشکی 1401 635,000,000 تومان ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۸ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 خاکستری 1402 905,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۷ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس سفید 1402 863,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۱ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس مشکی 1402 639,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۵ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده سفید 1402 736,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده مشکی 1402 743,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۲۷ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک سفید 1402 1,143,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۳ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک مشکی 1402 1,155,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۵ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک خاکستری 1402 1,160,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۲ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس سفید 1402 1,725,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۴ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس مشکی 1402 1,735,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۰ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس سفید 1402 1,535,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۳ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس مشکی 1402 1,485,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۲ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده سفید 1402 865,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۲ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده مشکی 1402 848,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۲ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای خاکستری 1402 855,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۱ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای تیتانیوم 1402 855,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۹ 326 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک سفید 1402 781,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۰:۵۴ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک مشکی 1402 998,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۷ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک خاکستری 1402 775,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۳۱ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC سفید قرمز 1402 925,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۰ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC مشکی قرمز 1402 935,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۹ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور 1402 825,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۱ 277 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور بدون رینگ 1402 556,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 243 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز سفید 1402 615,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۲:۳۸ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز مشکی 1402 610,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۹ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز خاکستری 1401 854,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۳ 314 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس پانوراما سفید 1402 690,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۳۶ 284 تومان قابل تحویل امروز مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس سفید 1402 668,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۴ 264 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس خاکستری 1402 672,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۴۵ 264 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206تیپ 3 سفید - سقف شیشه 1402 575,000,000 تومان ۲ اسفند ساعت ۱۴:۰۱ 224 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 3 مشکی - سقف شیشه 1402 526,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۰۹:۵۸ 224 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 سفید 1401 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۴۲ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 مشکی 1401 0 تومان ۱ خرداد ساعت ۱۱:۱۲ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 خاکستری 1401 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۵۱ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 مشکی دوگانه 1402 390,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۲ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 خاکستری دوگانه 1402 391,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۱ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 سفید 1402 389,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس8 سفید 402 2,085,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۳۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایپا

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
شاهین سفید با ترمز ESC 1402 803,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۶ 425 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید مشکی 1402 388,000,000 تومان ۲۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۵ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر مشکی قرمز 1402 339,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۲ 178 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید قرمز 1402 382,000,000 تومان ۲۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۵ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک آر نقره ای مشکی 1402 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۳۷ 178 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی سفید 1402 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۱ 201 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی نقره ای 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۲ 168 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اتوماتیک سفید 1402 525,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۴ 327 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس سفید 1402 468,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۴ 248 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس دوگانه سوز سفید 1402 480,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۵ 283 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تیبا دو سفید 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۱ 127 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تیبا یک سفید (صندوقدار) 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۳ 120 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اس سفید 1402 351,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۰:۴۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پراید وانت 151 سفید 1402 354,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۰۷ 199 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایر خودروها

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
فیدلیتی پنج نفره سفید 1402 2,015,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۹ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 5 نفره مشکی 1402 1,540,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۲:۵۸ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره سفید 1402 1,525,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۱:۴۵ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره مشکی 1402 2,070,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۸ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مارون 1402 1,615,000,000 تومان ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۱۰ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مشکی 1401 1,550,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مارون 1402 1,675,000,000 تومان ۲۰ شهریور ساعت ۱۳:۲۷ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مشکی 1402 1,640,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما سفید 1402 2,105,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۶ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما مشکی 1402 2,110,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۷ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما تیتانیوم 1402 2,120,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۱ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما کله غازی 1402 2,085,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۷ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم سفید 1402 1,435,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۷ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم مشکی 1402 1,445,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۵۷ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کاپرا دو سفید 1402 1,185,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۲۰:۰۱ 652 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم مشکی 1402 2,395,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم خاکستری 1402 2,405,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۲۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم سفید 1402 2,385,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۵۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا تک کابین 1402 645,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۲۰:۰۰ 325 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا دوکابین 1402 785,000,000 تومان ۲۵ فروردین ساعت ۲۰:۰۰ 337 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید