لیست قیمت روز محصولات ایران خودرو

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
پژو 207 سقف فلز فول - سفید 1402 795,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۴ 266 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 سقف فلز فول - مشکی 1402 792,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۲۱ 266 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک سفید 1402 591,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۳۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک مشکی 1402 586,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۴:۰۳ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما سفید 1402 812,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۱۳ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما مشکی 1402 785,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۱ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما خاکستری 1402 822,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۱۹ 288 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید سفید 1402 693,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۳ 204 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید مشکی 1402 508,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۱:۴۱ 204 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید خاکستری 1402 700,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۳ 204 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی با مانیتور سفید 1402 728,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۹ 259 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی سفید با رینگ بدون مانیتور 1402 525,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰ 229 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 سفید 1402 885,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۹ 213 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 مشکی 1401 635,000,000 تومان ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۸ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 خاکستری 1402 895,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۱ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس سفید 1402 775,000,000 تومان ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۱۰ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس مشکی 1402 639,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۵ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده سفید 1402 736,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده مشکی 1402 743,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۲۷ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک سفید 1402 1,005,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۵ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک مشکی 1402 1,012,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۰ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک خاکستری 1402 1,012,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۶ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس سفید 1402 1,675,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۸ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس مشکی 1402 1,695,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۳ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس سفید 1402 1,525,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۱ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس مشکی 1402 1,490,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۳ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده سفید 1402 792,000,000 تومان ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۸ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده مشکی 1402 783,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۵ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای خاکستری 1402 785,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۷ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای تیتانیوم 1402 778,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۲ 326 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک سفید 1402 781,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۰:۵۴ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک مشکی 1402 935,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۷ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک خاکستری 1402 775,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۲:۳۱ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC سفید قرمز 1402 912,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۱۵ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC مشکی قرمز 1402 925,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۱۶ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور 1402 762,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۴ 277 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور بدون رینگ 1402 556,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 243 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز سفید 1402 615,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۲:۳۸ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز مشکی 1402 610,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۹ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز خاکستری 1401 795,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۱ 314 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس پانوراما سفید 1402 705,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۰ 284 تومان قابل تحویل امروز مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس سفید 1402 635,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۴ 264 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس خاکستری 1402 678,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۲۳ 264 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206تیپ 3 سفید - سقف شیشه 1402 575,000,000 تومان ۲ اسفند ساعت ۱۴:۰۱ 224 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 3 مشکی - سقف شیشه 1402 526,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۰۹:۵۸ 224 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 سفید 1401 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۴۲ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 مشکی 1401 0 تومان ۱ خرداد ساعت ۱۱:۱۲ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 خاکستری 1401 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۵۱ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 مشکی دوگانه 1402 390,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۲ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 خاکستری دوگانه 1402 391,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۱ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 سفید 1402 389,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۱ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس8 سفید 402 1,905,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۳ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایپا

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
شاهین سفید با ترمز ESC 1402 741,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۷ 425 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید مشکی 1402 388,000,000 تومان ۲۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۵ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر مشکی قرمز 1402 339,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۲ 178 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید قرمز 1402 382,000,000 تومان ۲۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۵ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک آر نقره ای مشکی 1402 0 تومان ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۳۷ 178 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی سفید 1402 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۱ 201 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی نقره ای 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۲ 168 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اتوماتیک سفید 1402 539,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۶ 327 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس سفید 1402 442,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۶ 248 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس دوگانه سوز سفید 1402 458,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۷ 283 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تیبا دو سفید 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۱ 127 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تیبا یک سفید (صندوقدار) 1401 0 تومان ۲ آذر ساعت ۱۹:۰۳ 120 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اس سفید 1402 351,000,000 تومان ۲۷ مهر ساعت ۱۰:۴۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پراید وانت 151 سفید 1402 339,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۵ 199 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایر خودروها

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
فیدلیتی پنج نفره سفید 1402 1,955,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۲ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 5 نفره مشکی 1402 1,540,000,000 تومان ۲۴ مهر ساعت ۱۲:۵۸ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره سفید 1402 1,525,000,000 تومان ۲۵ مهر ساعت ۱۱:۴۵ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره مشکی 1402 1,985,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۴۹ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مارون 1402 1,615,000,000 تومان ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۱۰ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مشکی 1401 1,550,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مارون 1402 1,675,000,000 تومان ۲۰ شهریور ساعت ۱۳:۲۷ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مشکی 1402 1,640,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما سفید 1402 2,185,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۸ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما مشکی 1402 2,195,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۸ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما تیتانیوم 1402 2,188,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۰ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما کله غازی 1402 2,085,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۹ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم سفید 1402 1,375,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۴۵ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم مشکی 1402 1,398,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۴۶ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کاپرا دو سفید 1402 1,185,000,000 تومان ۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۵۰ 652 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم مشکی 1402 2,298,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۵ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم خاکستری 1402 2,285,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۳۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم سفید 1402 2,282,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۲۴ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا تک کابین 1402 682,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۵۰ 325 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا دوکابین 1402 885,000,000 تومان ۱۴ تیر ساعت ۱۳:۵۰ 337 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید