لیست قیمت روز محصولات ایران خودرو

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
پژو 207 سقف فلز فول - سفید 1402 607,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۲۷ 266 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 سقف فلز فول - مشکی 1402 623,000,000 تومان ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۱۷ 266 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک سفید 1402 581,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۲۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
207 سقف فلز هیدرولیک مشکی 1402 582,500,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۲۷ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما سفید 1402 648,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۳۹ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما مشکی 1402 646,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۴۰ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 پاناروما خاکستری 1402 649,000,000 تومان ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۱۸ 288 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید سفید 1402 506,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۴۰ 204 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید مشکی 1402 511,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۲:۳۴ 204 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال موتور جدید خاکستری 1402 516,000,000 تومان ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۲۰ 204 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی با مانیتور سفید 1402 554,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۴۱ 259 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس سال سفارشی سفید با رینگ بدون مانیتور 1402 522,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۵۱ 229 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 سفید 1402 623,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۵۱ 213 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 مشکی 1401 635,000,000 تومان ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۰۸ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پارس تی یو 5 خاکستری 1402 0 تومان ۲۰ تیر ساعت ۱۰:۵۰ 213 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس سفید 1402 637,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۷ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس مشکی 1402 635,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۷ 281 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده سفید 1402 739,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۸ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو دنده مشکی 1402 738,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۸ 390 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک سفید 1402 806,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۹ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک مشکی 1402 802,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۹ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دنا پلاس توربو اتوماتیک خاکستری 1402 802,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۲۹ 457 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس سفید 1402 1,385,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۱ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 7 پلاس مشکی 1402 1,385,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰ 941 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس سفید 1402 1,185,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۱ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
هایما اس 5 پلاس مشکی 1402 1,170,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۳ 815 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده سفید 1402 663,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۳ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده مشکی 1402 656,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۵ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای خاکستری 1402 657,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۲:۴۷ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا دنده ای تیتانیوم 1402 662,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۶ 326 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک سفید 1402 767,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک مشکی 1402 756,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۶ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تارا اتوماتیک خاکستری 1402 767,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 490 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC سفید قرمز 1402 713,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پژو 207 اتوماتیک MC مشکی قرمز 1402 729,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۷ 348 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور 1402 576,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۳۹ 277 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس سفید با مانیتور بدون رینگ 1402 556,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 243 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز سفید 1402 614,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز مشکی 1402 610,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 314 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
سورن پلاس دوگانه سوز خاکستری 1401 0 تومان ۱ مرداد ساعت ۱۴:۲۵ 314 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس پانوراما سفید 1402 555,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۸ 284 تومان قابل تحویل امروز مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس سفید 1402 505,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۹ 264 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
رانا پلاس خاکستری 1402 499,000,000 تومان ۲۰ شهریور ساعت ۱۳:۱۱ 264 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206تیپ 3 سفید - سقف شیشه 1402 512,000,000 تومان ۱۴ شهریور ساعت ۱۳:۳۷ 224 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 3 مشکی - سقف شیشه 1402 0 تومان ۲۱ خرداد ساعت ۱۰:۳۳ 224 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 سفید 1401 0 تومان ۲۷ تیر ساعت ۱۴:۵۵ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 مشکی 1401 0 تومان ۱ خرداد ساعت ۱۱:۱۲ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
پژو 206 تیپ 2 خاکستری 1401 0 تومان ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۴۹ 185 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 مشکی دوگانه 1402 386,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۹ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
آریسان 2 خاکستری دوگانه 1402 389,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۹ 285 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایپا

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
شاهین سفید 1402 589,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۰ 425 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید مشکی 1402 342,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۰ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر مشکی قرمز 1402 339,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۲ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای آر سفید قرمز 1402 339,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۰ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک آر نقره ای مشکی 1402 346,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۲ 178 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی سفید 1402 337,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۰ 201 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کوییک دنده ای معمولی نقره ای 1401 0 تومان ۲۷ تیر ساعت ۱۴:۵۹ 168 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اتوماتیک سفید 1402 419,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۱ 327 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس سفید 1402 352,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۴ 248 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ساینا اس دوگانه سوز سفید 1402 377,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۱۴ 283 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
تیبا دو سفید 1401 0 تومان ۳۰ مرداد ساعت ۱۱:۳۸ 127 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
تیبا یک سفید (صندوقدار) 1401 0 تومان ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۴۹ 120 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
کوییک اس سفید 1402 340,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۲ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
پراید وانت 151 سفید 1402 271,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۲ 199 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید

لیست قیمت روز محصولات سایر خودروها

نام و مشخصات خودرو سال تولید قیمت روز تاریخ بروزرسانی قیمت کارخانه وضعیت
فیدلیتی پنج نفره سفید 1402 1,535,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۳ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 5 نفره مشکی 1402 1,550,000,000 تومان ۳ مهر ساعت ۱۳:۲۷ 1,164 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره سفید 1402 1,565,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۲:۳۸ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فیدلیتی 7 نفره مشکی 1402 1,580,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۳ 1,197 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مارون 1402 1,615,000,000 تومان ۲۱ شهریور ساعت ۱۳:۱۰ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم سفید داخل مشکی 1401 1,550,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مارون 1402 1,675,000,000 تومان ۲۰ شهریور ساعت ۱۳:۲۷ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
دیگنیتی پرایم مشکی داخل مشکی 1402 1,640,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۴ 1,330 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما سفید 1402 1,695,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۵ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما مشکی 1402 1,730,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۶ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما تیتانیوم 1402 1,705,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۵ 1,094 تومان امروز موجود نیست مشاهده خودرو و خرید
لاماری ایما کله غازی 1402 1,600,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۵ 1,094 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم سفید 1402 1,208,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۶ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
ریسپکت پرایم مشکی 1402 1,211,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۷ 770 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کاپرا دو سفید 1402 1,000,000,000 تومان ۱۱ شهریور ساعت ۱۲:۳۸ 652 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم مشکی 1402 1,790,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۹ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم خاکستری 1402 1,790,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۵۰ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
فونیکس FX پرمیوم سفید 1402 1,815,000,000 تومان ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۳۹ 0 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا تک کابین 1402 523,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۸ 325 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید
کارا دوکابین 1402 555,000,000 تومان ۴ مهر ساعت ۱۵:۴۹ 337 تومان قابل تحویل امروز ۲ ساعته مشاهده خودرو و خرید